Men of Saint Joseph

International

Goal: To help "Men of Joseph" to become men committed to Jesus Christ and to make the Men of Joseph ministry available in every region.

Cel: Pomóc "Mężczyznom św. Józefa" stać się mężczyznami oddanymi Jezusowi tak, by Mężczyźni św. Józefa stali się posługą dostępną w każdym regionie.

Contacts in Poland (Kontakty w Polsce:)

If you would like more information on starting a men's group in your parish or to find a local group to join in Poland, please contact:

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o możliwości rozpoczęcia męskiej grupy w swojej parafii, albo znaleźć lokalną grupę w Polsce, by się dołączyć, prosimy o kontakt

Andrzej Lewek
Tel: +48783377733
e-mail: alewek@gmail.com

Karol Burchard - Warszawa
Tel: +48880133731
e-mail: karol.burchard@wp.pl

Adam Banachiewicz - Rzeszów
Tel: +48503434897
e-mail: adam-spox@wp.pl

Father Miroslaw Żak - Chaplain of the Association "Men of St Joseph"
Roman Catholic parish of St Joseph
ul. Zamoyskiego 2, 30-523 Krakow

[Website for Men of Saint Joseph in Poland]

[English Version of the Website ]