Men of Saint Joseph

International


Mednarodno združenje

mož svetega Jožefa


Goal: To help "Men of Joseph" to become men committed to Jesus Christ and to make the Men of Joseph ministry available in every region.


Cilj: Pomagati »Možem Svetega Jožefa«, da bi postali možje, predani Jezusu Kristusu, in poskrbeti, da bi bile skupine mož Svetega Jožefa na voljo v vsaki regiji.

Contacts in Slovenia

Stiki v Sloveniji

If you would like more information on starting a men's group in your parish or to find a local group to join in Slovenia, please contact:

Če bi želeli pridobiti več informacij o tem, kako v svoji župniji ustanoviti skupino za može, ali če bi se želeli pridružiti kakšni skupini v Sloveniji, se obrnite na:

Matej Križanič – koordinator slovenskega MOSJI / Coordinator of MOSJI, Chapter Slovenia
Tel. +0038631752251
e-pošta / e-mail: matej.krizanic@gmail.com

Duhovnik / Fr. Franček Bertolini – duhovni vodja / Chaplain
e-pošta / e-mail: francek.bertolini@rkc.si


[Visit the Slovenian website for Christian men for more information - in Slovenian]

[Več informacij najdete na spletni strani Krščanskih mož Slovenije - v slovenščini]